งานแสดงสินค้า (Exhibitions)

Solutions Express มีแผนงานที่จะไปร่วมแสดงสินค้าในงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นงานมอเตอร์โชว์ งานสถาปนิก บ้านและสวน มอเตอร์เอ็กซโป หรืองานแสดงจักรยานต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของบริษัทให้กับลูกค้าและผู้สนใจโดยทั่วไป

Solutions Express always participate in the related exhibitions and shows such as Motor Show, Architect, Home and Garden, Motor Expo or Bike shows to get attentions from the customers.

Visitors: 65,630