SPILLFIX ผลิตภัณฑ์ดูดซับของเหลว

SPILLFIX ผลิตภัณฑ์ดูดซับของเหลวที่หกหรือรั่วไหลในอุตสาหกรรม ในสถานที่ทำงาน หรือในครัวเรือน

SPILLFIX ทั้งแบบผงและแบบบูม(อัดในถุงไนลอนแบบไส้กรอก)ใช้ทำความสะอาดของเหลวที่หกหรือรั่วไหลได้หลากชนิดทั้งที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตรายได้แก่ :

•  น้ำมันเชื้อเพลิง (เบนซินดีเซลและเชื้อเพลิงอากาศยาน)

•  น้ำมันเครื่องจากสินแร่และพืช

•  น้ำยาหล่อเย็น

•  น้ำมันสำหรับประกอบอาหาร

•  สารทำละลาย

•  สารเคมีที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบ

•  ยากำจัดแมลงและหญ้า

•  สารกัดกร่อนชนิดอ่อน (ทั้งกรดและด่าง)

•  สิ่งปฏิกูลตามธรรมชาติที่เป็นของเหลว

              SPILLFIX เป็นผลิตภัณฑ์ดูดซับของเหลวที่ผลิตจากวัตถุดิบทางธรรมชาติคือ ใยมะพร้าว ไม่มีสารที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง นอกจากนี้ ใยมะพร้าวยังเป็นวัตถุดิบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้ SPILLFIX ได้รับความไว้วางใจจากอุตสาหกรรมต่างๆทั่วโลก

Visitors: 65,626