สารย่อยสลายคราบน้ำมัน KEEEN

             คีนน์ คือสารย่อยสลายคราบน้ำมันที่ประกอบไปด้วยกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยน้ำมันปิโตรเลียม 8 สายพันธุ์ เอนไซม์ และสารเร่งย่อยสลายทางชีวภาพ ทำให้มีคุณสมบัติย่อยสลายโมเลกุลน้ำมัน สารอินทรีย์ หรือสิ่งสกปรกต่าง ๆ ทำให้สามารถนำไปใช้ทดแทนน้ำยาทำความสะอาด หรือสารขจัดคราบน้ำมัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลาเดียวกัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในการบำบัดของเสียก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

                  คีนน์จึงถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมแห่งพลังขจัดคราบน้ำมัน และบำบัดสิ่งแวดล้อมในขั้นตอนเดียว อันจะสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในอุตสาหกรรมไทย 

               KEEEN is the bioremediation agent which comprises 8 strains of oil-degrading microbes, enzymes and biosurfactants that are capable of digesting oil molecules and all organic substances.

            KEEEN products can be used for the general cleaning and also effectively degrade oil, organic waste and dirt to resolve waste treatment problems prior to discharge into natural resources.

Visitors: 65,632