วิธีการสั่งซื้อ

ท่านสามารถสั่งซ์้อสินค้าได้ตามช่องทางต่อไปนี้..

1. ทางโทรศัพท์ 02-992-0078,  083-702-4545

2. ทางอีเมล์ info.soluex@gmail.com

3. ทาง LINE : @soluex

 

ข้อมูลการชำระเงิน:

1. ธ.กสิกรไทย กระแสรายวัน 035-1-10387-6

2. ธ.กรุงเทพ กระแสรายวัน 139-3-11186-7

3. ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ 981-5-60803-7

Visitors: 65,626