ผู้แทนจำหน่าย เครื่องมือ / อุปกรณ์ / วัสดุสิ้นเปลือง สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและของโลกใบนี้ รวมไปถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน

           โรงงานอุตสาหกรรมหรือศูนย์ซ่อมบำรุงประเภทต่าง เป็นสถานที่ที่ต้องปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงคราบน้ำมันที่ปนเปื้อนจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

Solutions Express ได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ และคราบน้ำมัน/คราบสกปรกที่เกิดขึ้นจากการให้บริการ  ด้วยการนำเสนอเครื่องมือ/อุปกรณ์/วัสดุสิ้นเปลืองที่มีคุณภาพมาตราฐาน ให้ความปลอดภัยในการใช้งาน และที่สำคัญที่สุดคือ การมีส่วนร่วมในการลดมลพิษ รักษาสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศไทยและโลกของเราอย่างจริงจัง

นอกจากนี้ เรายังมีสินค้า เครื่องมือ อุปกรณ์ สำหรับงานอุตสาหกรรมต่าง เช่น  สารหล่อลื่นทนความร้อนสูง บันไดอัจฉริยะที่ผลิตจากอลูมิเนียมอากาศยาน เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม เครื่องมือประจำตัวช่างระดับมืออาชีพ ไฟฉายอุตสาหกรรม ฯลฯ

          

Visitors: 65,927